Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

21:21
2859 5f8e 500
Reposted frombrumous brumous viadunkellicht dunkellicht
shegone
21:21

Photographs of Bath, England x

shegone
21:15
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadunkellicht dunkellicht
shegone
21:15
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viadunkellicht dunkellicht
shegone
21:14
0816 c487
Reposted fromlittlefool littlefool viadunkellicht dunkellicht
21:14
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

shegone
21:13
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
shegone
21:12
shegone
21:12
shegone
21:12
6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viadunkellicht dunkellicht
shegone
21:12
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viadunkellicht dunkellicht
shegone
21:11
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
shegone
21:10

September 12 2018

shegone
07:13
shegone
07:11

September 11 2018

shegone
21:50
Vernal Falls / Yosemite
shegone
21:50

June 04 2018

shegone
12:42
0013 bccd
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
shegone
12:40
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 03 2018

shegone
22:55
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl