Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

shegone
22:12
2109 59ac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
shegone
22:11

November 11 2017

14:07
8702 c5f1 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatoniewszystko toniewszystko

October 26 2017

shegone
10:30
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:30
9303 f358 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:30
9304 9a10 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:29
9305 3689
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:29
9316 d61e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:28
shegone
10:27
0407 da5b
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
00:39
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

October 24 2017

shegone
09:36
9305 3689
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 07 2015

shegone
21:56
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

June 24 2015

shegone
10:58
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja vianivea nivea
shegone
10:57
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

June 22 2015

shegone
21:46
shegone
21:46
8411 f37d 500
Reposted fromniefajna niefajna viatoniewszystko toniewszystko
shegone
21:43
  • me when I wake up:why
  • me trying to find something to wear:why
  • me looking in the mirror:why
  • me walking into school:why
  • me having to engage in social contact:why
Reposted fromlifeless lifeless viatoniewszystko toniewszystko
shegone
21:43
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viatoniewszystko toniewszystko
shegone
21:42
3547 2482 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl