Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

shegone
13:39
shegone
13:35
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme

June 08 2015

shegone
19:16
shegone
19:16
shegone
19:16
shegone
19:14
19:13
3906 4f7b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
shegone
19:11
shegone
19:09
shegone
19:09
5156 895e
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
19:08
1951 9435 500
shegone
19:08
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea
shegone
19:08
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love vianivea nivea
shegone
19:08
3051 644a 500
Kraków, MDA.
Reposted fromredshadow redshadow vianivea nivea
shegone
19:07
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianivea nivea
shegone
19:06
shegone
19:06
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianivea nivea

June 01 2015

shegone
05:58

boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. nie będę już dla ciebie świętem tylko codziennością. cholernie trudno zachwycać się codziennością.

May 31 2015

shegone
21:05
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viashakeme shakeme
shegone
21:03
0393 894e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl