Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

shegone
22:25
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic
shegone
20:29
shegone
20:25
shegone
20:23
shegone
20:23
9515 9ee8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
20:21
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viachrzrzrz chrzrzrz
shegone
20:21
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachrzrzrz chrzrzrz
shegone
20:19

March 18 2018

shegone
22:12
2109 59ac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
shegone
22:11

November 11 2017

14:07
8702 c5f1 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatoniewszystko toniewszystko

October 26 2017

shegone
10:30
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:30
9303 f358 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:30
9304 9a10 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:29
9305 3689
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:29
9316 d61e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
shegone
10:28
shegone
10:27
0407 da5b
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
00:39
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

October 24 2017

shegone
09:36
9305 3689
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl