Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

shegone
12:40
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 03 2018

shegone
22:55
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
shegone
22:52
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
shegone
22:52
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
shegone
22:51
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk
shegone
22:51
shegone
22:49
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
shegone
22:46
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viajakubzulczyk jakubzulczyk
shegone
22:45
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk
shegone
22:26
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic
shegone
22:25
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic
shegone
20:29
shegone
20:25
shegone
20:23
shegone
20:23
9515 9ee8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
20:21
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viachrzrzrz chrzrzrz
shegone
20:21
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachrzrzrz chrzrzrz
shegone
20:19

March 18 2018

shegone
22:12
2109 59ac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
shegone
22:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl