Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

shegone
08:15

July 23 2019

shegone
20:47
5527 20ab 500
Reposted fromnotnow notnow viawishyouwerehere wishyouwerehere
shegone
20:41
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
20:36
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)

July 21 2019

shegone
21:23
7324 8e46 500
Reposted fromteijakool teijakool viahormeza hormeza
shegone
21:23
8106 4cc4

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahormeza hormeza
shegone
21:22
Nie współczuję już ludziom, których zostawiłam. Wybaczyłam tym, którzy zostawili mnie. Żałuję tylko tego, że zostawianie i bycie zostawioną na tak długo rozpierniczało mi życie.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
shegone
21:22
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
shegone
21:22
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
21:21
9372 30c9 500
Reposted fromLunarr Lunarr vialookbook lookbook
shegone
21:21
Reposted fromshakeme shakeme
shegone
21:20
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
shegone
21:19
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viatouchthesky touchthesky
shegone
21:19
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viatouchthesky touchthesky
shegone
21:18
1549 bab6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
shegone
21:18
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viahormeza hormeza
shegone
21:17
3875 13ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
shegone
21:17
4447 7b27 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahormeza hormeza
shegone
21:12
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viatouchthesky touchthesky
shegone
21:10
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl